Skip to content Skip to footer

TÜRKİYEDE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

TEKSTİL NEDİR?

Fransızca textile “dokuma, kumaş” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textilis “dokuma” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere, text- “dokumak, örmek” fiilinden türetilmiştir. Aslında batı dillerinden gelen tekstil kelimesi, sadece “kumaş” demek iken, Türkçede bu terim çok daha geniş anlamlara kavuşmuştur.

TEKSTİLİN TARİHÇESİ

Tekstilin tarihçesi neredeyse insan uygarlığı kadar eskidir. Tekstil kendini zaman ilerledikçe daha da zenginleştirmiştir. M.Ö 6. Ve 7. Yüzyıllarda, fiber kullanımının kayıt altına alınmış en eski göstergesi İsviçre göl sakinlerinin kazılarında keten ve yün kumaşın bulunması ile birlikte olmuştur.
Hindistan’da ipek kültürünün izlerine M.S. 400 yılında rastlanmıştır. Ayrıca pamuk maddesinin izleri ise M.Ö 3000 yılına dayanmaktadır.
Çin’ de, ipek börekçiliği ve spin ipek tekniğinin keşfi M.Ö 2640’da başlamıştır. Mısır’da M.Ö 3400’de iplik keten ve dokuma sanatı ortaya çıkmıştır.
Naylon gibi çeşitli sentetik elyafların keşfi, tekstil ürünleri için daha geniş bir Pazar yaratmıştır. Yavaş yavaş geliştirilmiş doğal elyaf kaynakları keşfedilmiş, taşıma ve iletişim tesislerinin güçlü bir sisteme aktarılmıştır. Ülkeler arasında yerelleştirilmiş beceri, tekstil sanatın hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olmuştur.


TÜRKİYE’DE TEKSTİL

Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan, tekstil üretiminde uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, küresel tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli bir ülke olmaya devam ediyor. 2017 yılında tekstil sektörü, ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde dördünü oluşturmuştur.
Bu istatistik Türkiye’nin dünya sıralamasında beşinci tekstil ihracatçısı olması demektir. Sektör hız kesmeden büyümeye devam etmiş, 2000 yılından bu zamana iki katı artmıştır.
Türkiye’de üretilen tekstil ve hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmı Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından ithal edilmiştir.