Skip to content Skip to footer
post31

Açel
Tekstil

Açel Tekstil

AÇEL TEKSTİL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 Tüm insan kaynakları uygulamalarımızın temelinde insan haklarına saygıyı esas alıyoruz.

 

Açel Tekstil ulaşmayı amaçladığı yüksek hedeflere, nitelikli insan gücüne sahip olarak ulaşacağının farkındalığıyla iyi eğitim almış yetenekli ve başarılı kişilerin istihdamına önem vermektedir. AÇEL tekstil, çalışan herkesin saygı çerçevesi içinde istihdamdan başlayarak eğitim ve kendini geliştirmenin sürdürüldüğü, başarıların ödüllendirildiği bir şirkettir.

Prensip olarak personel ihtiyacı öncelikle şirketin kendi mevcut personel kaynakları ile karşılanır. Kaynaklardan terfi, nakil yoluyla karşılanmayan personel açığını kapatmak üzere yeni personel alımı için şirket dışı kaynaklara başvurulur. Açel Tekstil çalışanlarına alanında uzmanlaşma ve her türlü kariyer gelişimi olanakları sunmaktadır. Tüm çalışanlarımıza, şirketimizin hedef ve stratejilerine paralel olarak farklı eğitim olanakları sağlanmaktadır. AÇEL tekstilin benimsediği “en değerli hazinemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı insan kaynakları stratejimizin temelini oluşturmaktadır.